Skočiť na hlavný obsah

Systém bezhotovostných platieb

Systém bezhotovostných platieb

V súlade s Dodatkom č.3 k Vyhláške rektora č.7/2009 sa  školné a poplatky spojené so štúdiom uhrádzajú bezhotovostným prevodom na účet univerzity.

Zároveň sa Usmernením k uvedenej Vyhláške rektora č.7/2009 upravujú všetky potrebné platobné údaje pre bezhotovostné platby, najmä:
 

  • ŠPECIFICKÝ SYMBOL (ŠS - identifikuje druh platby)
  • Číselník špecifických symbolov pre všetky platby súvisace so štúdiom
  • VARIABILNÝ SYMBOL (VS - identifikuje platiteľa)
  • VS pre platby za štúdium - pre každé štúdium je vygenerovaný jedinečný VS, ktorý je platný počas celého štúdia. Používa sa pri platbách viazaných na konkrétne štúdium, napr. školné;
  • VS pre jednorázové platby (ostatné) - 10-miestne číslo začínajúce číslicami 13, ktoré je identifikačným číslom študenta a osoby v MAIS. Používa sa pri platbách, ktoré sa platia iba raz v danom AR (sú viazané na osobu) bez ohľadu na počet študijných programov študenta, napr. prolongačná známka.

Svoje variabilné symboly nájdete v sytéme MAIS (po prihlásení v časti Osobné nastavenia).

UPOZORNENIE: Vo variabilných symboloch nastáva zásadná zmena - doterajším variabilným symbolom pre väčšinu platieb bolo číslo čipu preukazu - to zostáva ako VS iba pre platbu na doplnenie kreditu do systému CardPay. Pri ostatných platbách je potrebné VS nájsť v systéme MAIS a ostatné platobné údaje pre konkrétnu platbu v Usmernení k Vyhláške č.7/2009.