Skočiť na hlavný obsah

Študenti TRUNI sa zúčastnili valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl v januári 2022

Študentská rada vysokých škôl

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. 

Za Trnavskú univerzitu boli do ŠRVŠ zvolení štyria delegáti: Dominika Monika Koritková, Nicole Makóová, Danyil Tsybulko a Timotej Birtus, ktorí v nasledujúcom článku približujú, ako prebiehalo ich ustanovujúce zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v dňoch 12. až 15. januára 2022 v Novej Dubnici.
 

Čo je to valné zhromaždenie ŠRVŠ?

Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším rozhodovacím orgánom ŠRVŠ, ktoré tvoria delegáti za jednotlivé vysoké školy. Zasadnutia valného zhromaždenia sa konajú štyrikrát ročne a my sme sa nedávno zúčastnili na Ustanovujúcom valnom zhromaždení ŠRVŠ.

VZ pozostávalo z niekoľkých častí ako sú pracovné skupiny, diskusie s hosťami či voľby do orgánov ŠRVŠ. V pracovných skupinách sme rozoberali témy, ktoré aktuálne hýbu vysokoškolským prostredím:

NOVELA VŠ ZÁKONA

Síce sa od prvého znenia novely veľa zmenilo k lepšiemu, stále sa tam nachádzajú ustanovenia, ktoré nám spôsobujú obavy ako napríklad, že pri procese výberu členov správnych rád je vysoká možnosť voľby politických nominantov alebo že by došlo k zníženiu počtu študentov v rozhodovacích orgánoch vysokých škôl. Aj toto bolo predmetom diskusie so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ Ľudovítom Paulisom, riaditeľom odboru stratégii MŠVVaŠ Martinom Kánovským a predsedom školského výboru NR SR Richardom Vašečkom.

ŠTUDENTSKÁ SAMOSPRÁVA

ŠRVŠ navrhuje, aby sa do novely VŠ zákona pridalo ustanovenie o študentskej samospráve, ktorá by efektívne zastupovala potreby a hlas študentov na fakultnej úrovni. Naša TRUNI delegácia apelovala na to, aby sa univerzita sama mohla rozhodnúť či chce študentskú samosprávu na fakultnej alebo univerzitnej úrovni.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE

ŠRVŠ sa dlhodobo zaujíma a mapuje situáciu ohľadne duševného zdravia študentov. Dištančná výučba výrazne zhoršila duševnú pohodu študentov a mladých ľudí. Spoločne sme hľadali spôsoby a aktivity, ktorými sa dá zefektívniť starostlivosť o duševné zdravie študentov.

INTERNACIONALIZÁCIA

ŠRVŠ je súčasťou implementácie Stratégie internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030, v rámci ktorej sa snažíme prispieť ku skvalitneniu vysokoškolského prostredia pre zahraničných študentov a zamestnancov vysokých škôl na území SR. Usilujeme sa o to, aby sa zahraniční študenti čo najlepšie integrovali do spoločnosti a aby boli odbremenení od zbytočnej byrokracie.

AKREDITÁCIA

Cieľom akreditácie je kontinuálne skvalitňovanie vysokých škôl a prvýkrát nás čaká zreformovaný systém, v ktorom majú slovo aj ŠTUDENTI, ktorých úloha je kľúčová. V posledných mesiacoch sa vysoké školy oboznamujú s novými štandardmi a prehodnocujú  svoje študijné programy, vnútorný systém a inauguračné a habilitačné konania.

Okrem týchto bodov sme sa zaoberali aj témami fungovania akademických senátov, študentského ombudsmana, fondom na podporu športu, fondom na podporu vzdelávania a metodikou delenia štátnej dotácie verejných vysokých škôl. Celé uznesenie ŠRVŠ nájdete tu.

O týchto témach sme mali možnosť diskutovať a zastupovať hlas študentov aj s predsedom Rady vysokých škôl Martinom Putalom, predsedníčkou Klubu dekanov SR Jarmilou Kmeťovou, predsedom a podpredsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavelom Ondekom a Miroslavom Habánom a za Slovenskú rektorskú konferenciu prišiel rektor TnUAD Jozef Habánik.

Taktiež dôležitou časťou Ustanovujúceho VZ boli voľby do vnútorných orgánov ŠRVŠ – volili sme členov právnej komisie, kontrolnej rady, predsedu aj podpredsedu VZ.

Ak by Vás bližšie zaujala činnosť zastupiteľstva TRUNI v ŠRVŠ, máte nejaké otázky či podnety,  neváhajte nás kontaktovať na tomto e-maili: truni.srvs(zavináč)gmail.com

  • Študentská rada vysokých škôl
  • https://www.teraz.sk/najnovsie/univerzity-budu-o-rezime-vyucby-v-le/605486-clanok.html
  • https://www.teraz.sk/najnovsie/univerzity-budu-o-rezime-vyucby-v-le/605486-clanok.html