Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Štipendium DBU - zahraničná stáž

Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) ponúka možnosti získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike; ktoré umožní záujemcom 6 - 12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia. Stáž je určená pre študentov, ktorí majú záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Kritériá a bližšie informácie sú uvedené na webe dbu.de a v letáku.

Pre záujemcov odporúčame účasť na seminári, kde dostanú odpovede na otázky a dozvedia sa všetky potrebné informácie.