Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Štipendijný program v Číne pre študentov II. stupňa

Programe Youth of Excellence Scheme of China (YES China) je vládny štipendijný program pre magisterské štúdium určený pre štátnych úradníkov, pracovníkov vo výskumných inštitúciách a spoločnostiach a akademických pracovníkov. Ponuka programov a potrebné dokumenty k žiadosti o zápis. Termín podania prihlasovacích materiálov cez Veľvyslanectvo ČĽR v SR je 20. marca 2019. V prípade záujmu kontaktujte zamestnanca čínskej ambasády: p. ZHANG Jiahui - chineseembassysk@gmail.com; t.č.: 0944 669 986; 02 628 01058.