Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Stavajú parkovisko, našli park. Nový archeologický nález v Trnave

Podľa starých dokumentov sa v areáli Arcibiskupského úradu v Trnave mala nachádzať parková záhrada. Tú nakoniec aj našli a tento unikátny nález potvrdil aj dekan filozofickej fakulty TU v Trnave Erik Hrnčiarik. Teraz sa pokúsia o rekonštrukciu a prezentáciu tohto unikátu - jediného nálezu parku v Trnave dokázaného archeologickými postupmi.

Pozrite si reportáž Mestskej televízie Trnava: