Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

ŠRTU: Niečo viac zo života rektora

Náš pán rektor prof. PaedDr. René Bílik, CSc. vyštudoval odbor slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka na Pedagogickej fakulte v Nitre v roku 1984. Doktorát pedagogiky absolvoval v odbore teória vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Vedeckú ašpirantúru a titul kandidáta vied obhájil v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry v roku 1990. Docentom sa stal v roku 2003, profesorom v roku 2011.

V tomto rozhovore sa dozviete:
→ aký bol vysokoškolský život pána rektora,
→ ako by mal podľa neho vyzerať ideálny študent,
→ aký má názor na predpis, ktorý umožňuje odobrať titul za preukázaný plagiát, či
→ kto je jeho obľúbený literárnym autorom.

 

Celý rozhovor si môžete prečítať na webe Študentskej rady Trnavskej univerzity.

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!