Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Skúšobný prístup do databázy CINAHL Complete

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Prístup k databázy CINAHL Complete je otvorený pre celú Trnavskú Univerzitu, prístup je viazaný na IP adresy. 

Databáza CINAHL Complete je svetovo najobsiahlejší zdroj plnotextových periodík z oborov ošetrovateľstvo a nelekárske zdravotníctvo, ktorý poskytuje plné texty viac než 1 200 periodík.

Skúšobný prístup bude k dispozícií do 15.8.2019

Ebsco