Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Skúšobné prístupy od Albertina icome Bratislava

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Spoločnosť Albertina icome Bratislava pripravila zopár lákadiel pre vedcov a študentov z humanitných odborov.

Filozofom mesiaca počas januára je William James. Všetky texty si môžete prečítať približne do polovice februára.

Pri príležitosti Svetového dňa náboženstiev sprístupnilo vydavateľstvo Brill do 20. 2. 2019 viacero kapitol a článkov. Dostupné sú spolu s ďalšími textami z religionistiky a teológie.

Články o súvislostiach medzi hudbou a náboženstvom.

Z klasických štúdií si môžete prečítať o živote Zenobie a porovnať vzťah k životnému prostrediu v staroveku a súčasnosti.

Albertina Icome Bratislava