Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Školenia novoprijatých študentov

Zdroj: 
Centrum informačných systémov

 

Jednou z prvých povinností všetkých študentov, ktorí v akademickom roku 2019/2020 začínajú svoje štúdium na Trnavskej univerzite,  je absolvovanie školenia o využívaní univerzitných informačných systémov (UIS) a služieb. Skúsenosti z minulých rokov ukazujú, že informácie získané na školení pomáhajú študentom samostatne zvládnuť prvé kroky v dôležitých univerzitných procesoch: 

  • vytvorenie bezpečného hesla pre prístup k UIS
  • práca s univerzitným portálom na správu identít
  • využívanie študentskej e-mailovej schránky
  • využívanie akademického systému MAIS
  • realizácia bezhotovostných platieb
  • ubytovanie
  • interné a externé aplikácie viazané na preukaz študenta
  • služby univerzitnej siete (wifi, Office365)
  • informačná bezpečnosť a GDPR

Ak sa študent z vážnych príčin nemôže zúčastniť na školení, ktoré je určené pre jeho fakultu, môže využiť iný termín zo zoznamu školení v Aule Pazmaneum.

Zoznam školení novoprijatých študentov v AR 2019/2020