Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Školenia novoprijatých študentov

Zdroj: 
Centrum informačných systémov

 

Pred začiatkom akdemického roka 2017/2018 sa v súlade so schváleným harmonogramom štúdia uskutočnia školenia, ktorých cieľom je poskytnúť novoprijatým študentom dôležité informácie o:

  • univerzitných informačných systémoch (UIS),
  • vytvorení prístupov k UIS,
  • pravidlách používania univerzitnej siete,
  • informačnej bezpečnosti,
  • Univerzitnej knižnici TU,
  • Centre podpory študentov TU,
  • Študentskej rade TU,
  • svojej fakulte.

Vážení novoprijatí študenti Trnavskej univerzity v Trnave,

nezmeškajte úvodné školenie! Získate užitočné informácie, ktoré vám ušetria čas pri adaptácii na univerzitné štúdium. Termíny školení pre jednotlivé fakulty.