Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

SciVal - skúšobný prístup

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 Dovoľujeme si vás informovať, že Elsevier pre slovenské akademické inštitúcie otvoril obmedzený skúšobný prístup do databázy SciVal. Dátum ukončenia skúšobnej verzie: 29.2.2020. Používatelia majú možnosť prístupu do databázy prostredníctvom používateľského mena a hesla na www.scival.com prostredníctvom IP adresy svojich inštitúcií.

Ďalšie informácie ohľadom produktu sú dostupné na stránke http://www.elsevier.com/solutions/scival

Kristína Muráňová, PhD
Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovakia
e-mail: kristina.muranova@cvtisr.sk