Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rektorské voľno 31. 10. 2019

Rektor

Trnavskej univerzity v Trnave

udeľuje dňa 31. októbra 2019

 

rektorské voľno

 

študentom

Trnavskej univerzity v Trnave

pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r.

rektor Trnavskej univerzity v Trnave