Skočiť na hlavný obsah

Rektorské voľno 19. septembra 2022

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave

udeľuje študentom,

ktorí sa zúčastnia na podujatiach slávnostného otvorenia akademického roku

dňa 19. septembra 2022 v čase od 08. 30 h - do 14. 00 h

rektorské voľno.

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r. rektor Trnavskej univerzity v Trnave