Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rektor Univerzity Loránda Eötvösa: Spolupráca s TRUNI je kľúčová v bilaterálnych vzťahoch

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!