Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rektor prof. René Bílik odovzdal dekréty novým docentom na Trnavskej univerzite

V utorok 29. júna 2021 slávnostne odovzdal rektor Trnavskej univerzity prof. PaedDr. René Bílik, CSc. dekréty novým docentom. Na Trnavskej univerzite v Trnave sa úspešne habilitovali a novými docentmi stali PhDr. Mária Dědová, PhD. (v odbore psychológia), PhD. a PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D. (v odbore odborová didaktika), Mgr. Dana Masaryková, PhD. (v odbore pedagogika), Mgr. Lukáš Jeník, PhD. (v odbore systematická filozofia), ThDr. Juraj Feník, PhD. (v odbore katolícka teológia).

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

      

 

René Bílik
Mária Dědová
Mária Dědová
Mária Dědová