Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rektor prof. René Bílik odovzdal dekréty novým docentom na Trnavskej univerzite

Vo štvrtok 17. decembra 2020 slávnostne odovzdal rektor Trnavskej univerzity prof. PaedDr. René Bílik, CSc. dekréty novým docentom. Na Trnavskej univerzite v Trnave sa úspešne habilitovali a novými docentmi stali JUDr. Veronika Kleňová, PhD. (teória a dejiny štátu a práva), PhD. a MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA (verejné zdravotníctvo).

doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD.

doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD. pracuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde nielen študovala, ale obhájila aj doktorát. Je vedúcou katedry rímskeho a cirkevného práva.

Habilitovala sa v odbore teória a dejiny štátu a práva s prácou Darovanie s príkazom v rímskom práve, jej habilitačná prednáška znela Dispozície s právom z delácie.

Má skúsenosti z práce na notárskom úrade, absolvovala základný aj zdokonaľovací kurz notárskych koncipientov, pôsobila na Rechtswissenschaftliche Fakultät Univerzity Johannesa Keplera v rakúskom Linzi.

Odborne sa okrem teórie a dejinám štátu a práva venuje tiež rímskemu právu a občianskemu právu. Vyučuje tieto predmety: rímske právo I. a II. – prednášky a cvičenia, aeminár z rímskeho vecného práva, seminár z rímskeho dedičského práva, Roman Law of Succession a právnickú latinčinu I. a II.

Okrem angličtiny a nemčiny ovláda aj taliančinu a latinčiu.

doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA

doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA je kardiológ, prednosta Internej kliniky Fakultnej nemocnici v Trnave a odborný asistent na Katedre ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Vyučuje predmety ako vnútorné lekárstvo, funkčná diagnostika, geriatria a základy klinických odborov

Habilitoval sa v odbore verejné zdravotníctvo s prácou Vybrané charakteristiky kvality života osôb sarteriálnou hypertenziou ako markery miery aterosklerotickéhopostihnutia kardiovaskulárneho systému. Habilitačná prednáška doc. Beňačku znela Vybrané charakteristiky kvality života osôb sarteriálnou hypertenziou.

Okrem vnútorného lekárstva a kardiológie sa odborne zameriava aj na ultrasonografiu, funkčnu diagnostiku, fyzioterapiu, rehabilitáciu a geriatriu.

Rodák z Partizánskeho absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Atestoval sa z vnútorného lekárstva a kardiológie. Pracoval v nemocnici s poliklinikou v Piešťanoch, je odborným garantom pre sonografiu a kardiológiu v zariadení Benimed. Vyučoval na UCM aj na SZU, v rokoch 2007-2014 bol riaditeľom Inštitútu fyzioterapie balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch.

 

foto: TRUNI/Barbora Likavská

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

      

 

 

Jozef Beňačka, foto Barbora Likavská
Veronika Kleňová, foto Barbora Likavská