Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rekonštrukcia historického objektu Adalbertinum

Od pondelka 19. augusta 2019 sa začali stavebné práce týkajúce sa komplexnej rekonštrukcie strechy celého historického objektu Adalbertinum (t. j.: strechy hlavného uličného a dvorového krídla, strechy nad kaplnkou ako i strechy prevýšenej vežovej časti) na ulici Jána Hollého. Budova aj parkovisko budú v čase stavebných prác uzavreté. Všetkým zamestnancom i študentom ďakujeme za trpezlivosť a prosíme o zvýšenú pozornosť v tejto lokalite.

Objekt Adalbertinum (Seminár sv. Vojtecha – Adalbertínum) je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok. Postaviť ho nechal ostrihomský arcibiskup so sídlom v Trnave a zakladateľ Trnavskej univerzity Peter Pázmaň. Od roku jej vzniku 1623 patril ku komplexu univerzitných budov a slúžil ako konvikt pre štipendistov a sociálne slabších študentov. Delimitáciou štátneho majetku v roku 2002 bola budova priradená Mestu Trnava. Trnavská univerzita ju získala späť do vlastníctva v roku 2017.