Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

RefWorks - February 2021 Quarterly Update - webninár

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Srdečne pozývame na online seminár k pripravovaným vylepšeniam služby RefWorks a plánom na rok 2021. Trnavská univerzita má prístup k RefWorks Lite v rámci univerzálneho vyhľadávača Summonhttps://truni.summon.serialssolutions.com/#!/

K citačnému manažéru máte prístup cez menu vpravo hore (tri vodorovné čiarky). Používatelia sa môžu buď prihlásiť alebo si vytvoriť osobný účet. Aké funkcie môžu používatelia využívať v Lite verzii RefWorks sú v prehľade na www.aib.sk/podpora/nastroje/2486-refworks-lite.

RefWorks - February 2021 Quarterly Update
Kedy:
utorok 2. 2. 2021, 15:00 - 16:00
Kde: online cez WebEx

Prihláška a bližšie informácie: www.aib.sk/seminare/650-refworks-february-2021-quarterly-update