Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Psychologické aspekty štúdia v zahraničí

Študentská organizácia ESN Trnava v spolupráci s Oddelením vonkajších vzťahov a Katedrou psychológie Filozofickej fakulty zorganizovala 21. októbra 2019 v študovni univerzitnej knižnice prednášku Mgr. Mária Schwarza, PhD. na tému Psychologické aspekty štúdia v zahraničí, kde si naši zahraniční študenti mohli vypočuť, ako zvládnuť stres v prvých dvoch mesiacoch štúdia a ako sa vysporiadať s prípadným kultúrnym šokom. Na prednáške vystúpili aj dvaja študenti, ktorí Erasmus štúdium absolvovali a porozprávali o vlastných skúsenostiach zvládania tohto typu stresu. Na prednáške sa zúčastnilo aj viac študentov prvých ročníkov, ktorí aktuálne uvažujú o podaní prihlášky na Erasmus štúdium. Následná diskusia s pracovníkmi oddelenia o možnostiach tohto štúdia vyvolala u študentov výbornú odozvou.