Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prvá séria psychologických prednášok zožala úspech

V utorok 15. októbra 2019 začalo aj tento rok na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave podujatie „Psychologické večery v Trnave“. Prednášky sú realizované Psychologickou ambulanciou Centra podpory študentov TU, Slovenským inštitútom logoterapie, Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s mestom Trnava.

Prvú prednášku s názvom „Ako pristupovať k ľuďom, ktorí nás zraňujú“ prezentoval Mgr. Mário Schwarz, PhD. Pozornosť zameral na reakcie ľudí voči zraneniam. Poukázal na dôležitosť nášho reagovania ako i pozitívneho správania sa voči druhej osobe, napriek zraneniu. Séria prednášok pokračovala témou „Odpustenie ako cesta k uzdraveniu seba a vzťahov“, ktorú viedla Mgr. Lucia Záhorcová, PhD. V prednáške poukázala, čo sa chápe pod pojmom odpustenie, ako súvisí s duševným zdravím človeka a interpersonálnymi vzťahmi, čo môže odpustenie priniesť a naopak, čo mu bráni. Poslednou prednáškou v rámci prvého cyklu bola prednáška Mgr. Jany Kunovej, PhD. s názvom „Odkrývanie zmyslu: ako na to v konkrétnych situáciách“. Autorka ponúkla praktické inspirácie na odkrývania zmyslu v každodennom živote - cez odkrývanie hodnôt i poukázanie na oblasti, kde možno chýbajú, alebo ich je nedostatok. Model troch stĺpov zmyslu života môže byť účinnou prevenciou proti závislostiam v našom živote. 

Psychologické večery v Trnave pokračujú v druhej sérii v mesiaci noveber - pozývame Vás a tešíme sa na Vašu účasť!