Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

ProQuest - vyhľadávanie a priamy prístup z otvoreného webu

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Vážení používatelia,

ProQuest prichádza s novinkou, ktorá sa týka prístupu k dokumentom na platforme ProQuest.
Od 15. 6. 2020 umožní všetkým používateľom z otvoreného webu, napr. z internetového prehliadača Google, priamy prístup k platforme na https://search.proquest.com/.
Ktokoľvek tak bude môcť vyhľadávať a zobrazovať náhľady vyše 900 miliónov dokumentov a čítať úplné texty open access zdrojov bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho overovania. Používatelia z inštitúcií, ktoré dané e-zdroje majú predplatené, navyše po prihlásení budú môcť pracovať aj s licencovanými úplnými textami, ktoré nie sú inak voľne dostupné.
Ku ktorým e-zdrojom sa používatelia vašej knižnice touto cestou môžu dostať? Viď databázy ProQuest na www.aib.sk/podpora/nastroje/2261-brana-k-e-zdrojom-truni.
Cieľom je uľahčiť používateľom prístup k obsahu bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú. K aktivácii prepojenia dôjde automaticky. Zo strany používateľov nie sú potrebné žiadne zmeny v nastavení.

Veríme, že priamy prístup z otvoreného webu spríjemní a zrýchli prácu s databázami ProQuest.

Prajem veľa úspešných vyhľadávaní,

Lucia Poledníková - výhradné zastúpenie ProQuest pre Slovensko
Albertina icome Bratislava s.r.o. ; Cukrová 14, 813 39 Bratislava 1 ; lucia.polednikova@aib.sk