Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

ProQuest - Novinky v prístupe k dokumentom v používateľskom rozhraní

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Registrovaní používatelia Trnavskej univerzity vyhľadávajú primárne v zdrojoch ProQuest One Academic, ktorá sa skladá z ProQuest Central, ProQuest Dissertations & Theses Global, Academic Complete Ebooks a Academic Video Online. 
V súčasnosti je možné rozšíriť vyhľadávanie aj na ďalšie zdroje zaškrtnutím voľby Show results outside my library's subscription vľavo od výsledkov vyhľadávania. Používatelia môžu teda po prihlásení pracovať aj s úplnými textami, ktoré nie sú voľne dostupné. 
Keď na stránky www.proquest.com pristúpi používateľ z IP adresy Trnavskej univerzity alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu, môže na svojom zariadení využívať všetky výhody plateného prístupu po dobu 90 dní. Za predpokladu, že na svojom zariadení nevymaže cookies, bez nutnosti sa opakovane prihlasovať.

V kolekcii ProQuest sa nachádzajú časopisecké databázy, najväčší digitálny archív novín, aktuálne spravodajstvo, výskumné správy, e-knihy, firemné správy, konferenčné príspevky, profily firiem a priemyselných odvetví, prípadové štúdie, multimédiá a ďalšie vedecké kolekcie. 

 

V kolekcii Academic Complete na platforme ProQuest Ebook Central máme prístup k 1489 knihám vydavateľstva MIT Press. Ktoré to sú, zistíte na ebookcentral.