Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prolongácia kníh v upomienke

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Z dôvodu technickej úpravy online katalógu, nieje možné olnine predlžovanie kníh, ktoré sú v upomienkach. Akceptujeme možnosti predĺženia telefonicky, mailom alebo osobne.

pozor zmena