Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prezidentka SR vymenovala nových profesorov, medzi nimi je aj odborník z právnickej fakulty

V utorok 14. júla 2020 vymenovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 54 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Spomedzi nich má svojho zástupcu aj Trnavská univerzita v Trnave. Novým profesorom sa stal člen katedry trestného práva a kriminológie na našej právnickej fakulte prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.

vymenovanie profesorov 2020

Ako uvádza tlačová správa prezidentskej kancelárie, podľa slovenskej prezidentky nie je povolanie učiteľa, ani povolanie vysokoškoského pedagóga, ľahké, ak sa vykonáva ako bytostné povolanie. "Ak chceme, aby sme z našej mladej vysokoškolskej generácie dostali to najlepšie, čo v nej je, vaše nároky na ňu musia byť tie najvyššie. Pretože tituly z našich univerzít platia v celej Európe, aj profil absolventa našej vysokej školy musí mať parametre európskeho štandardu. Keďže v tejto oblasti majú vysoké školy veľkú autonómiu, práve vy môžete byť zodpovednými strážcami kvality a posilňovania spoločenského postavenia a prestíže nášho vysokého školstva," vyhlásila Z. Čaputová.

"Vašou úlohou je prispieť k múdrosti spoločnosti. A múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť. Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ. Lebo vedomosti bez žitých hodnôt sú naničhodné, naopak vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti." (Z. Čaputová)

Prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Venuje sa trestnému právu, v roku 2011 sa habilitoval na docenta. Ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk. 

foto: prezident.sk