Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prezentácia publikácie "Tyrnavia Erudita / Vzdelaná Trnava"