Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prezentácia publikácie „Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 - 1989“

Zdroj: 
Univerzitná knižnica