Skočiť na hlavný obsah

Prevádzkovateľ a zodpovedná osoba

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

IČO: 318 25 249

Tel.: 033/5939 111

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY

JUDr. Zuzana Krajčovičová

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

e-mail: dpo [at] truni.sk

tel.: 033/5939 344