Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prevádzkovateľ a zodpovedná osoba

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

IČO: 318 25 249

Tel.: 033/5939 111

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY

JUDr. Danka Krivošíková

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

e-mail: dpo@truni.sk

tel.: 033/5939 344