Skočiť na hlavný obsah

Prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín (mimo EÚ/EHP) TU štandardne nerealizuje zo žiadneho informačného systému automatizovane.

TU bude prenášať osobné údaje zmluvnému zahraničnému partnerovi v rámci „Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS+" v prípade, že sa zapojíte do tohto programu, pričom bude rešpektovať nariadenie GDPR a zákon. Prenos osobných údajov v rámci tohto programu bude realizovaný iba do tých tretích krajín, ktoré podľa rozhodnutia Komisie EÚ zaručujú primeranú úroveň ochrany alebo ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorý je dovozcom údajov, poskytol primerané záruky ochrany osobných údajov (napr. prostredníctvom štandardných doložiek o ochrane údajov).