Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Predvianočné stretnutie študentov Erasmus+

Predvianočné stretnutie zahraničných študentov študujúcich v rámci programu Erasmus+ na všetkých troch trnavských univerzitách sa tento rok konalo 12. decembra 2019 a to za účasti predstaviteľov akademickej obce všetkých univerzít. Prezidentka študentskej organizácie ESN Trnava predstavila bohatú činnosť organizácie a všetkých zúčastnených buddy študentov, ktorí spolu zorganizovali pre zahraničných študentov rôzne kultúrno-sociálne aktivity ako Welcome week, tematické národné večery spojené s ukážkami národných jedál jednotlivých krajín, z ktorých študenti pochádzajú, vedomostné kvízy o Slovensku, výlet do Banskej Bystrice a Nízkych Tatier. Okrem spoznávania Slovenska zorganizovala ESN Trnava návštevu Centra pomoci človeku, kde naši Erasmus študenti pomohli ľuďom v núdzi s vianočnou výzdobou centra.

Aktivity študentskej organizácie ESN Trnava pomáhajú rozvíjať internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania, ktoré je jednou z priorít Trnavskej univerzity v Trnave.

Spoločným stretnutím študentov a zástupcov akademickej obce sa dostala do povedomia činnosť študentskej organizácie ESN Trnava, ktorá rada uvíta nových záujemcov. V prípade záujmu o prácu pre ESN Trnava, alebo ako buddy študent kontaktujte: trnava.president@esn.sk.