Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prednáška o vesmíre a slnečnej sústave v súvislostiach s naším životom

Svetlo vo tmách svieti je názov prednášky, na ktorú vás pozýva naše UPeCe. O vesmíre, slnečnej sústave a súvislostiach s naším životom bude hovoriť hosť doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., astronóm, astrofyzik a vysokoškolský pedagóg - 20. novembra po vysokoškolskej sv. omši o 19.30 hod. v Rytierskej sále.