Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Predmetová anketa: Vyjadrite svoju spokojnosť za zimný semester 2020/2021

Milé študentky, milí študenti,

tak ako aj v minulých rokoch, máte možnosť ohodnotiť prácu svojich pedagógov, obsahovú náplň jednotlivých predmetov, kvalitu výučby a vyjadriť tak spokojnosť so štúdiom na našej univerzite za uplynulý semester. Nenechajte si túto príležitosť ujsť!

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že predmetová anketa za zimný semester je v súčasnosti v stave otvorená a uzavrie sa v nedeľu 28. 2. 2021.

Študentská anketa je prístupná vo Vašom študentskom rozhraní MAIS-u.

Nebojte sa, jej vyhodnotenie je anonymné a nikto nebude nijakým spôsobom zisťovať Vašu identitu. Výsledky sú pre nás, ale aj pre Vás dôležité a môžu nám pomôcť v zlepšovaní našej práce a k skvalitneniu Vášho štúdia. Máte možnosť ovplyvniť aj tvorbu študijných programov. Je preto potrebné, aby sa Vás zapojilo čo najviac. Otázok nie je veľa, aj slovné hodnotenie môže byť stručné, takže Vám to veľa času nezaberie.
 
Vaše vyjadrenia a názory pozorne sledujeme a vyhodnocujeme, ich spracovanie uvádzame vždy v sekcii "Vnútorný systém kvality" na stránkach jednotlivých fakúlt.

Ďakujeme za Vaše názory a podnety.

S úctou
 

Zuzana Nevolná
prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu

Adriana Krupová
riaditeľka oddelenia pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality, riaditeľka kancelárie rektora

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!