Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Predmetová anketa: Vyjadrite svoj názor na štúdium na TU

Milé študentky, milí študenti,

tak ako aj v minulých rokoch, máte možnosť ohodnotiť prácu svojich pedagógov, obsahovú náplň jednotlivých predmetov, rozsah ich výučby, ako aj vyjadriť spokojnosť so štúdiom na našej univerzite za uplynulý semester. Nenechajte si túto príležitosť ujsť!

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že anketa sa uzavrie už v nedeľu 9. 2. 2020. Študentská anketa je prístupná vo Vašom študentskom rozhraní MAIS-u.

Nebojte sa, jej vyhodnotenie je anonymné a nikto nebude nijakým spôsobom zisťovať Vašu identitu. Výsledky sú pre nás, ale aj pre Vás dôležité a môžu nám pomôcť v zlepšovaní našej práce a k skvalitneniu Vášho štúdia. Máte možnosť ovplyvniť aj tvorbu študijných programov. Je preto potrebné, aby sa Vás zapojilo čo najviac. Otázok nie je veľa, aj slovné hodnotenie môže byť stručné, takže Vám to veľa času nezaberie.

Vaše vyjadrenia a názory pozorne sledujeme a vyhodnocujeme, ich spracovanie uvádzame vždy v sekcii Vnútorný systém kvality na stránkach jednotlivých fakúlt.

 Ďakujeme za Vaše názory a podnety.