Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Predĺženie ISIC preukazov pre končiacich študentov

Končiaci denní študenti Bc. alebo Mgr. štúdia majú platnosť svojho ISIC-u na dopravu nastavenú do 30.6.2018. Ak bude takýto študent opakovať ročník alebo záverečné skúšky, je stále študentom a má teda nárok na zľavy na doprave aj po tomto termíne. SČK oznamuje takýmto študentom, že si môžu prísť predĺžiť platnosť svojho ISIC - u do 30.9.2018. Študentom stačí priložiť preukaz na terminál a tým si ho na obdobie prázdnin aktivovať.