Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pozvánka na "Psychologické večery"

Séria odborných prednášok pod názvom Psychologické večery pokračuje. Všetkých srdečne pozývame!