Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pozdravný list rektora UCM pre Trnavskú univerzitu: Vzájomnou spoluprácou zvládneme ďalší rok