Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Posilnenie prevencie hypertenzie a diabetu v krajinách juhovýchodnej Ázie

Členovia riešiteľského tímu projektu SUNI-SEA si Vás dovoľujú pozvať na 1. časť webinára Posilnenie prevencie hypertenzie a diabetu v krajinách juhovýchodnej Ázie. Webinár sa uskutoční dňa 18. 11. 2020 o 14:00 prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Celá pozvánka v PDF formáte tu.