Skočiť na hlavný obsah

Podcastom Potulky psychológiou sa prihovára Simona Belovičová z pedagogickej fakulty

Simona Belovičová externe učí psychológiu na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Študentov pedagogiky vyučuje psychický vývin dieťaťa, výchovné poradenstvo a pedagogickú psychológiu a psychológiu výchovy. Naša kolegyňa nedávno rozbehla podcast Potulky psychológiou, v ktorom sa usiluje ukázať psychológiu tak, aby pre poslucháčov bola užitočná. "Nájdete tu epizódy o rozvoji EQ, o výchove, depresii, kreativite či vyhorení. V potulkách ponúkam praktické rady a budem rada, ak po ich vypočutí budete vedieť psychologické poznatky aplikovať do každodenného života," vysvetľuje S. Belovičová.

Psychológiu vyštudovala Simona Belovičová na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde získala doktorát z pedagogickej, školskej a poradenskej psychológie. Obhájila inovatívny projekt v anglickom jazyku ako výstup letnej školy s názvom „Teaching and Learning in Higher Education“, kde absolvovala prednášky odborníkov z Viedne, Budapešti, Londýna na témy ako prednášať, motivovať a hodnotiť študentov.

V Amstredame sa aktívne zúčastnila 7. Európskej konferencie pozitívnej psychológie, kde prezentovala príspevok s názvom “Positive Coping as a Predictor of Patients’ Quality of Life”.

Publikovala kapitolu “Verification of the Psychometric Properties of The Proactive Coping Inventory” v zahraničnej monografii v rámci projektu APVV-0532-10 (Sollárová et al., 2013. Helping Professions - current Theory and Research. Krakow : Scientia, Ars, Educatio. 287 s. ISBN 978-83-60837-73-3).

"V českom Třešti som na 16. konferencii Sociální procesy a osobnost prezentovala výskum vo vyžiadanom sympóziu “Proaktívne zvládanie ako prediktor kvality života pacientov po totálnej endoprotéze bedrového a kolenného kĺbu” v rámci odborného tímu prof. Sollárovej, Dr. Turzákovej a doc. Sollára," dopĺňa S. Belovičová, ktorá sa tiež experimentálne zaoberala interakciou pedagógov a žiakov, skúmala vplyv priestorového usporiadania triedy na výučbu.

"Prezentovala som v Brne (Veseličová, S., 2009b. Verbálna komunikácia medzi žiakom a učiteľom. Povedz mi, kde sedíš a ja ti poviem, aký si (komunikatívny). In Heller, D., Charvát, M., Sobotková, I. Já & my a oni. Brno : Masarykova Univerzita. ISBN 978‑80‑210‑4938­3, s. 1­7) a v Trnave na Ďuričových dňoch v rámci projektu VEGA 1/0266/14 Indikátory kvality života v kontexte edukácie."

Simona Belovičová tiež organizovala workshop na tému kooperácie v tanečných pároch a viedla prednášku na tému zvládanie stresu u tanečníkov pre Akadémiu tanca Tomáša Surovca v Nitre.

Absolvovala prax z dopravnej psychológie, detskej klinickej psychológie a v detskom domove rodinného typu v Topoľčanoch.

V súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, kde vyučuje študentov pedagogiky psychický vývin dieťaťa, výchovné poradenstvo a pedagogickú psychológiu a psychológiu výchovy.

Potulky psychológiou nájdete na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, SoundCloude a Facebooku. Príjemné počúvanie vám praje Simona Belovičová.

✅ Zaujíma ťa psychológia? Podaj si prihlášku na Trnavskú univerzitu ešte dnes

✅ Všetky potrebné informácie pre uchádzačov nájdeš tu.

✅ Prezentáciu jednotlivých fakúlt z virtuálneho Týždňa otvorených dverí 2021 ti ponúkame tu.

✅ Pozri si nás ešte bližšie, máme veľa fotiek :-)

✅ A aby ti nič neuniklo, prihlás sa na odber nášho newslettra.

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

 https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/facebook201.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/insta.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/linkedin.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/twitter.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/youtube.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/soundcloud.png