Skočiť na hlavný obsah

Podávanie žiadostí o ubytovanie v akademickom roku 2020/2021

PRVÉ ROČNÍKY

 

 Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2020/2021 študovať v 1. roč.  Bc., 1. roč. Mgr. a v 1. roč. PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu oň požiadať prostredníctvom vyplnenia Žiadosti o ubytovanie v systéme MAIS. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s predpísanými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty, na ktorej študent študuje, najneskôr

do 17. júla 2020.

V žiadosti sa neuvádza preferované ubytovacie zariadenie. Výber ubytovacieho zariadenia budú študenti robiť sami v MAIS-e až v stanovených termínoch (03. 08. až 07. 08. 2020) podľa počtu získaných bodov po akceptácii žiadosti.  Venujte zvýšenú pozornosť oznamom  na  univerzitnej  a  fakultných  stránkach  a taktiež e-mailom v elektronickej pošte pre študentov ZIMBRA 2, pretože všetky informácie a termíny budú uverejňované výhradne ich prostredníctvom.

Študenti 1. ročníka Bc. štúdia dostanú bližšie informácie o prístupoch do MAISu a ZIMBRA 2 na súkromnú e-mailovú adresu. Vo vašej súkromnej e-mailovej schránke odporúčame pozrieť aj záložku "Reklamy", kde pri hromadnom zasielaní správ mohla skončiť dôležitá inštruktážna informácia z adresy infoTU [at] truni.sk. Ak nemáte e-mail v doručenej pošte, skontrolujte si obsah všetky priečinkov a kategórií v mailovej schránke. Inštruktážne videá k samoobslužnému vytvoreniu prístupov k MAIS, Zimbra a ostatným UIS nájdete na webstránke https://www.truni.sk/univerzitne-informacne-systemy.

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov – Ubytovanie (budú sa priebežne aktualizovať).

Svoje otázky k procesu ubytovania môžete zaslať na e-mail: ubytovacia.komisia [at] truni.sk .