Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pocta Antonovi Srholcovi

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Srdečne vás pozývame na spomienkový večer "Pocta Antonovi Srholcovi", ktorý sa uskutoční dňa 16. apríla o 16.30 v Aule Pazmaneum.

pocta