Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pocta Antonovi Hajdukovi

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Príďte si s nami zaspomínať na prvého rektora obnovenej Trnavskej univerzity profesora Antona Hajduka. Príde aj Marek Šmid, Mária Hajduková, Juraj Tóth a Bohumil Chmelík. Stretneme sa v Pazmaneu 22.mája o 16:30 hod.

Pocta Antonovi Hajdukovi