Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Počas víkendu očkovali učiteľov aj naši kolegovia z fakulty zdravotníctva

Počas víkendu naši kolegovia z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v spolupráci s Fakultnou nemocnicou v Trnave očkovali učiteľov v priestoroch nemocnice. Cieľom je skorý a hlavne bezpečný návrat do škôl. Učitelia si pochvaľovali výbornú organizáciu a skvelý očkovací tím zdravotníkov. 

Ako hovorí rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik, "po skúsenostiach s doterajšími opatreniami voči šíreniu vírusovej nákazy mi je jasné, že jednou z najperspektívnejších a najbezpečnejších ciest (ak nie vôbec jedinou), ktorá môže vrátiť študentov do prednáškových a seminárnych miestností, ktorá môže opätovne vzkriesiť náš univerzitný a študentský život, je práve očkovanie."

Dekanka pedagogickej fakulty: Pandémia posilnila význam učiteľského povolania aj školskej dochádzky

doc. Ing. Viera Peterková PhD.Očkovanie učiteľov víta ako jednu z možností návratu detí do škôl aj dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity Viera Peterková. Je zrejmé, že úroveň vzdelávania počas pandémie koronavírusu na školách nie je rovnaká, nie každý učiteľ je schopný kvalitnej interaktívnej online výučby, nie všetky deti majú prístup ku komunikačným technológiám a internetu a nie všetky sú schopné a pripravené abstrahovať online prekladané množstvo učiva. V neposlednom rade, nie všetci rodičia sú rovnako angažovaní na vzdelávaní svojich detí. Významná je aj absolútna zmena sociálnej situácie. Z týchto dôvodov je nanajvýš žiadúce, aby sa deti mohli vrátiť do škôl a učitelia mohli s nimi pracovať v štandardnom prezenčnom režime."

Očkovanie učiteľov je pre nás dôležité aj ako pre inštitúciu, ktorá ich vzdeláva, konštatuje V. Peterková. "Veríme, že ich zaradením do prednostnej skupiny očkovaných sa môže posilniť aj ich status v spoločnosti. Predpokladáme, že mnohí si počas pandémie uvedomili význam tohto povolania a aj význam školskej dochádzky ako takej, či už pre bežný chod rodiny alebo aj pre hospodársku funkčnosť spoločnosti. Toto môže posilniť aj záujem kvalitných uchádzačov o učiteľské povolanie. Sme pripravení ich na našej fakulte privítať, do konca februára si môžu podať prihlášku na ktorýchkoľvek z nami ponúkaných študijných programov."

Dekanku pedagogickej fakulty V. Peterkovú teší, že aj množstvo absolventov a cvičných učiteľov sa už očkovania zúčastnilo. "Na základe toho nám svitá nádej, že ak sa vzdelávanie na základných a stredných školách vráti do normálnej situácie, umožní to aj návrat našich študentov do zmluvných škôl a školských zariadení, čo je nevyhnutné pre ich prípravu, ale mnohokrát aj na realizáciu ich kvalifikačných prác."

 

foto: TRUNI/Barbora Likavská

✅ Ponuka študijných programov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity: http://fzsp.truni.sk/otvarane-studijne-programy

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

      

 

Očkovanie učiteľov
Očkovanie učiteľov
Očkovanie učiteľov
Očkovanie učiteľov
Očkovanie učiteľov
Očkovanie učiteľov
Očkovanie učiteľov
Očkovanie učiteľov
Očkovanie učiteľov