Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

PLATBA ZA UBYTOVANIE - dôležité!!!

Milí študenti, dnes zasadala ubytovacia komisia Trnavskej univerzity v Trnave a zistila, že nie všetky platby za septembrové ubytovanie v akademickom roku 2019/20 boli vykonané. Vo vlastnom záujme si skontrolujte, či Vaša platba bola úspešne zrealizovaná. V MAISe sa nateraz platby nezobrazujú, pretože nie je preklopený nový akademický rok. Kontrolou platby predídete vyradeniu z ubytovacieho zariadenia.

- ubytovacia komisia