Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznámenie o pridelení ubytovania - 3. kolo (dodatočne prijatí na štúdium, nepridelené z 1. a 2. kola po odvolaní)

OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2018/2019 - 3. kolo

Komisia rektora Trnavskej univerzity v Trnave pre ubytovanie študentov (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 12. septembra 2018 pridelila obmedzený počet uvoľnených ubytovacích  miest. Na zasadnutí komisie sa riešili žiadosti študentov prijatých na štúdium dodatočne, žiadosti o zmenu prideleného ubytovania a žiadosti o prehodnotenie rozhodnutia o nepridelení ubytovania z 1. a 2. kola študentov, ktorí potvrdili svoj záujem o ubytovanie e-mailom.  

VŠETCI ŠTUDENTI, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE, SÚ POVINNÍ SVOJ ZÁUJEM O PRIDELENÉ UBYTOVANIE POTVRDIŤ ZASLANÍM VYPLNENEJ NÁVRATKY.

Návratku je potrebné doručiť elektronicky na adresu: ubytovacia.komisia@truni.sk

najneskôr do 19. septembra 2018.

Vzhľadom k obmedzenému počtu ubytovacích kapacít Vám mohlo byť pridelené i iné, ako Vami požadované ubytovacie zariadenie. Doručením podpísanej návratky súhlasíte s prideleným ubytovacím zariadením.

NEDORUČENIE PODPÍSANEJ NÁVRATKY BUDE POVAŽOVANÉ ZA ODMIETNUTIE PRIDELENÉHO UBYTOVANIA!

POUŽITÉ SKRATKY UBYTOVACÍCH  ZARIADENÍ si môžete pozrieť TU

ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM3. kolo

ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍMnepridelené z 1. a 2. kola

TLAČIVO NÁVRATKY si môžete stiahnuť TU

Študentom, ktorí si podali Žiadosť o zmenu ubytovania, bude odpovedané e-mailom (skontrolujte si aj SPAM).

Študenti, ktorým ubytovanie nebolo pridelené, si ho už musia riešiť individuálne formou privátu, prípadne, v priebehu októbra sa ohlásiť na ubytovacom oddelení TU, či sa niečo neuvoľnilo.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne - základné informácie
________________________________________
Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
 e-mail: ubytovacia.komisia@truni.sk