Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznam pre študentov - o zatvorení plavárne

Plaváreň na MTF STU bude zatvorená od 14. 12. 2018 do 07. 01. 2019 z prevádzkových dôvodov.