Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznam o zatvorení plavárne

Dňa 7. mája 2018 bude plaváreň MTF pre študentov Trnavskej univerzity zatvorená.