Skočiť na hlavný obsah

Oznam o uzatvorení budov Trnavskej univerzity v Trnave

Rektor Trnavskej univerzity svojím Príkazom č. 3/2020 zo dňa 16. 3. 2020 rozhodol s platnosťou od 16. 3. 2020 od 12.00 hod. až do odvolania o uzatvorení budov Trnavskej univerzity v Trnave. Prítomnosť v centrálnej budove univerzity je možná len s písomným povolením rektora. Tento príkaz uplatnia v rámci svojich vlastných kompetencií aj dekani fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave.

V naliehavých prípadoch kontaktujte:

  • rektora TU na e-mailovej adrese rektor [at] truni.sk a mimoriadne na telefónnom čísle 0905 722 386
  • riaditeľku kancelária rektora na e-mailovej adrese rektor [at] truni.sk a mimoriadne na telefónnom čísle 0911 881 112
  • kvestorku TU na e-mailovej adrese kvestor [at] truni.sk a mimoriadne na telefónnom čísle 0903 796 411

v Trnave: 16. 3. 2020 prof. PaedDr. René Bílik, CSc. v.r.

rektor TU