Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznam o konaní 14. riadneho online zasadnutia AS TU

Oznam o konaní 14. riadneho online zasadnutia AS TU

Online rokovanie prebehne v aplikácii MS Teams. Pre účasť na zasadnutí AS TU v Trnave je potrebné:

1) mať nainštalovanú aplikáciu MS Teams v počítači
https://tinyurl.com/aplikacia-ms-teams
2) prihlásiť sa prostredníctvom Vášho osobného TUID v podobe TUID@truni.sk a použiť identické heslo ako do Maisu/Zimbry
3) mať funkčný mikrofón a webkameru
4) 10 minút pred konaním online zasadnutia kliknúť na tento odkaz:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Aeb942c2beba040af95ee7b7c6cd52efb%40thread.tacv2%2F1611313487424%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bd97b9c6-e77a-476e-b653-834c55119783%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=774c6af7-e266-4488-b976-e466deca3e1b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true