Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Otvorili sme 2.kolo prijímacieho konania

2.kolo prijímacieho konania na Trnavskú univerzitu