Skočiť na hlavný obsah

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

V súlade s Nariadením GDPR článok 6 ods. 1 písm. f) TU spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely, ktoré súvisia s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa. Ide o nasledovné účely spracúvania osobných údajov:

a)      automatizovaná správa identít a používateľských účtov na prístup do univerzitných IS;

b)      evidencia používateľov služobnej elektronickej pošty;

c)      evidencia údajov v systéme elektronického vzdelávania;

d)     monitorovanie vonkajších priestorov v okolí budov TU a ochrana majetku;

e)      evidencia údajov o riešiteľoch projektov;

f)       organizácia slávnostných promócií absolventov TU;

g)      preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov;

h)     evidencia žiadostí o vydanie dokladov, rozhodnutí a evidencia vydaných dokladov a rozhodnutí;

i)      poistenie liečebných nákladov na zahraničných pracovných cestách,

j)     evidencia čitateľov na zabezpečenie výpožičiek kníh v Univerzitnej knižnici TU,

k)    evidencia absolventov TU a e-mailová komunikácia s nimi,

l)    zvyšovanie spoločenského povedomia o vysokej škole.