Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Open Access webinár pre pracovníkov/študentov univerzity

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Vážení pracovníci/študenti,

radi by sme vás pozvali na online webinár na tému autorského práva – zameraný na licencie publikácií vydávanými formou otvoreného prístupu.

Názov: „Licencie Creative Commons“

Kedy: utorok 23. 10. 2018,  10:00 – 10:40

 

Prezentujúca: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vedie projekt Creative Commons Slovensko. Podporuje vyváženie záujmov medzi autorskoprávnou ochranou a otvoreným prístupom k výsledkom vedy a výskumu.

 

Čo potrebujem: pripojenie na internet a k počítaču pripojené slúchadlá.

Odkaz na webinár: https://join.onstreammedia.com/go/eifl/openairesk 

V priebehu webinára budete mať možnosť pýtať sa otázky. Webinár organizuje Kancelária pre otvorený prístup pri príležitosti tzv. Open Access Week.

V prípade záujmu pošlite email na silvia.horakova@cvtisr.sk

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami online. Dopočutia.

Kontaktná kancelária pre otvorený prístup/Contact Office for Open Access

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) 

Slovak Centre for Scientific and Technical Information

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovakia