Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Online Webináre

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Chcete uspieť vo vedeckej komunite? Pozývame vás na sériu Webinárov

Zaregistrujte sa na preferovaný čas alebo si pozrite záznam, ak sa webinár už konal

aib